Ansökan och antagning

Om Yrkeshögskolan och vad händer sen

Ansökan till Yh Förpackningstekniker Helsingborg

Vi emot ansökningar nu från och med januari 2023 inför utbildningsstart i september 2023.

Du kan söka till utbildningen på flera sätt.
Antingen genom en webbansökan direkt:

webbansökan

Eller Ansökningsblankett och informationsblad som PDF-filer att ladda ner:

ANSÖKNINGSBLANKETT INFOBLAD

Kompletteringar
Ansökan måste kompletteras med betygskopior ev. tjänstgöringsbetyg/intyg annars riskerar du att din ansökan ej beaktas.
Gärna också ett personligt brev, där du beskriver lite om ditt intresse för förpackningsbranschen
Om du inte mejlar dokumenten kan du alternativt skicka per post till: PPD/Yh Förpackningsteknik, Folkared Hästhagen 9 311 93 LÅNGÅS

Information om PuL
Ansökan kommer att behandlas och registreras i enlighet med PuL Personuppgiftslagen § 25 (1998:204) som underlag för intagning till  Kvalificerad Yrkesutbildning. För den som blir antagen till utbildningen används uppgifterna för vår administration och planering av verksamheten samt för att vi ska kunna fullfölja våra skyldigheter gentemot myndigheter etc.. Du har rätt att få information om behandling av uppgifterna. Frågor som gäller hantering av personuppgifterna kan ställas till: ​PPD/Yh Förpackningsteknik, Folkared Hästhagen 9 311 93 LÅNGÅS

Yh-utbildningarnas form

Det som utmärker Yh-utbildningar är att de är utformade efter arbetslivets behov av kvalificerad eftergymnasial yrkeskompetens.
Utbildningarna ligger på eftergymnasial nivå, är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN. De flesta utbildningar innehåller LIA-perioder, Lärande i arbete, som innebär att du varvar teori med praktiskt lärande under din utbildningstid.
Yh-utbildningarnas längd kan leda till en yrkeshögskoleexamen.Vår utbildning i Förpackningsteknik berättigar till denna nivå. Du kan också läsa mer om Yrkeshögskolan på deras egen hemsida: 

https://www.yrkeshogskolan.se

Behörighet och urval

För att bli behörig tillämpar vi följande grundläggande behörighet.
Behörig att antas till utbildningen är den som:
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Tidigare student på Förpackningsteknik

“Jag tänkte direkt när jag såg annonsen för utbildningen, att detta vill jag göra! 
Ett brett kursinnehåll med allt från materialkunskap till logistik. Upplägget med LIA som en stor del av utbildningstiden var väldigt bra och lärarnas förmåga att blanda teori med egna erfarenheter från förpackningsbranschen gjorde utbildningen spännande. 
Positivt är att förpackningsföretagen själva har efterfrågat utbildningen.
 Jag har fått med mig många viktiga kunskaper om hela förpackningskedjan.” 

Jane Gullberg
Development Engineer, Flint Group

VAD HÄNDER SEN?

Behandling av ansökan
Din ansökan behandlas av antagningsenheten som först bedömer om du har behörighet för studier vid yrkeshögskolan. Om vi upptäcker att det fattas vissa behörighetsdokument i ansökan kan det hända att du måste komplettera.
Ett urval görs sedan bland de sökande som uppfyller behörighetskraven. Därefter sker antagning.
Vem som ska antas beslutas av utbildningens huvudansvarig tillsammans med ledningsgruppen för yrkeshögskoleutbildningen.

Är du tidigt ute och ansöker är denna redan förbehandlad, vilket innebär att du snabbt kommer att få svar om eventuell intervju eller bekräftelse på antagning till utbildningen när det börjar närma sig.

Om Helsingborg
Helsingborg ligger precis där Öresund är som smalast, vilket gör danska Helsingör till den närmsta grannstad. Förutom en citykärna med tillgång till handel, kultur och mötesplatser, finns här kaj- och strandpromenader, simanläggningar och kallbadhus, sandstränder och parker. I staden finns, förutom Helsingborg Arena, även stadsteater, kultur- och konserthus.

Lokaler
Våra utbildningslokaler har vi för närvarande med
Medborgarskolan som ligger på Gasverksgatan 17 i Helsingborg, med gångavstånd från Knutpunktens tåg och bussar.

OM utbildningsansvarig PPD

PPD är ett konsult/utbildningsföretag som sedan 90-talet utbildat inom Grafisk industri och Förpackningsproduktion. PPD har under flera decennier arbetat med personalutbildning och kompetenshöjning, inom gymnasie- KY/Yh- och universitetsutbildningar, samt direktanpassade interna skräddarsydda utbildningar på företag över hela Sverige.

Vi känner att vi har mycket god insikt i vad företagen efterfrågar i kunskapsväg hos sina medarbetare. Vi har kontinuerliga kontakter med branschorganisationer, fackföreningar, som också har medverkat i ett flertal stora regionala utbildningsprojekt.

Vi har också god kontakt med branschens specialister och leverantörer som är delvis involverade i utbildningen, antingen som påverkande i ledningsgruppens arbete och/eller som föreläsare med mångårig erfarenhet från sitt branschområdes specialiteter.

MER INFORMATION

PPD/Förpackningsteknik

Folkared Hästhagen 9, 311 93 LÅNGÅS

Utbildningsledare: Kay Thrygg

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Ansökan INFÖR 2023

Ansökan för 2023 med kursstart i september i Helsingborg är öppen.

Här kan du skicka meddelande om du/ni vill ha ytterligare information eller frågor om utbildningen.