Korta distanskurser 

Förpackningsteknik erbjuder också företag möjlighet till distanskurser för anställda.

Många företag, och inte minst inom förpackningsrelaterad branch har ett uppdämt behov av fortbildning av personal i företaget/företagen för att stärka sin egen marknadsposition.
De som är snart klara att delta i är: Förpackningsmaterial - Grund, Underhåll, Plast, Fibrer och Färgstyrning. Kurstarter kommer att bli vid fyllda kurser.
Bläddra ner på sidan och se lite mer detaljer samt att kunna anmäla intresse!

DISTANSKURS 
- FÖRPACKNINGSMATERIAL GRUND

Vad får du?
I kursen ingår; Kursdokumentation, interaktiva powerpoints, kunskaptester för egen kontroll av kunskap, bildexempel och filmklipp samt en slutexamination och kursdiplom.
Studera in din egen takt. Lektionerna/modulerna finns tillgängliga på nätet så att du kan ta del av momenten när det passar dig bäst.

I kursen ingår föjande delar/moduler:

• Kursmaterial/lärobok
• Grundläggande krav på förpackningar
• Översikt förpackningsmaterial,trä, papper, kartong, glas, metall, plast
       •Kunskapskontroll: Krav och förpackningsmaterial
• Grundläggande framställning och tillverkning av glas och metall
       •Kunskapskontroll: Glas och metall
• Grundläggande framställning och tillverkning av papper och kartong
• Kunskapskontroll: trä, papper och kartong
• Grundläggande framställning och tillverkning av plast
• Kunskapskontroll av plast
• Miljö och krav från samhälle, kundanpassade förpackningar
• Sammanfattning Förpackningsmaterial - grund
• Kursavslut och examinationsinstruktioner
• Slutexamination
• Feedback

^
Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

DISTANSKURS 
- UNDERHÅLL

Vad får du?
I kursen ingår; Kursdokumentation, interaktiva powerpoints, kunskaptester för egen kontroll av kunskap, bildexempel och filmklipp samt en slutexamination och kursdiplom.
Studera in din egen takt. Lektionerna/modulerna finns tillgängliga på nätet så att du kan ta del av momenten när det passar dig bäst.

I kursen ingår föjande delar/moduler:

• Kursmaterial/lärobok
• Underhåll och tillgänglighetstal (TAK/OEE)
• Underhållsterminologi SS-EN 13306
• Smörjningens betydelse för driftsäkerheten, Friktion
      • Kunskapskontroll: TAK/OEE, termer och smörjning
• Maskinelement och slitagetyper
• Oljor, viskositet och sammansättning
• Rätt fettmängd och smörjintervaller
       • Kunskapskontroll av viskositet, maskinelement, oljor, fetter
• Allmänt om renhet, partiklar, vatten, pH, relativa fuktigheten
• Reningsmetoder, avfuktning, dosering- och filtersystem
• Metoder för förebyggande underhåll, Lean Production och 5S (6S)
       • Kunskapskontroll av reningssytem och lean producktion
• Att utveckla sitt underhåll med avseende på ekonomi, säkerhet och miljö
• Sammanfattning  - Underhåll
• Kursavslut och examinationsinstruktioner
• Slutexamination
• Feedback

^
Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

DISTANSKURS 
- FIBRER

Vad får du?
I kursen ingår; Kursdokumentation, interaktiva powerpoints, kunskaptester för egen kontroll av kunskap, bildexempel och filmklipp samt en slutexamination och kursdiplom.
Studera in din egen takt. Lektionerna/modulerna finns tillgängliga på nätet så att du kan ta del av momenten när det passar dig bäst.

I kursen ingår föjande delar/moduler:

• Kursmaterial/lärobok
• Tillverkningsprocesser av papper och kartong, skillnader
• Massatyper, returfibrer, blekning, bestrykning och ytbehandling
      • Kunskapskontroll: Tillverkning och processer
• Fibrer, egenskaper, hållbarhet, yttre och inre påverkan
• Förpackningstyper och olika typer av kartong för olika ändamål
• Grundläggande welltillverkning och egenskaper
       • Kunskapskontroll av olika kartongtyper och welltillverkning
• Tryckning av fiberbaserat material, egenskaper och kemiska processer
• Efterbehandling som stansning, bigning, ytbehandling, friktion
• Vanliga testmetoder och kontroller av kartong och well
• Kunskapskontroll av tryckning, efterbehandling och testmetoder
• Miljö och krav från samhälle, kundanpassade förpackningar
• Sammanfattning Förpackningsmaterial - fibrer
• Kursavslut och examinationsinstruktioner
• Slutexamination
• Feedback

^
Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

DISTANSKURS 
- FÄRGSTYRNING

Vad får du?
I kursen ingår; Kursdokumentation, interaktiva powerpoints, kunskaptester för egen kontroll av kunskap, bildexempel och filmklipp samt en slutexamination och kursdiplom.
Studera in din egen takt. Lektionerna/modulerna finns tillgängliga på nätet så att du kan ta del av momenten när det passar dig bäst.

I kursen ingår föjande delar/moduler:

• Kursmaterial/lärobok
• Översikt tryckmetoder
       •Kunskapskontroll: tryckmetoder
• Färgteori, PMS-systemet och 4-färgstryck
       •Kunskapskontroll: Färgteori
• Grundläggande om färgstyrning och 
ICC-profiler
• Pressoptimering
• Tryckoptimering och karaktärisering av trycket
      • Kunskapskontroll: Press- och tryckoptimering
• Färgstyrningssystem - skapandet av 
ICC-profiler, andra färgsystem
• Sammanfattning färgstyrning
• Kursavslut och examinationsinstruktioner
• Slutexamination
• Feedback

^
Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.