EN 2-årig Yh utbildning till Den snabbast växande sektorn inom den förpacknings- och grafiska världen

Välkommen till en framtid inom förpackningsbranschen!

Vad blir du?

Olika yrkesroller som Maskinoperatör, Projektledare, Förpackningstekniker, Förpackningsutvecklare, Processoperatör, Processledare, Produktionsberedare, Automationstekniker, Logistiker eller Grafisk produktion inom förpackningsrelaterade företag, eller producerande handel och industri är en del av de arbetsområden som utbildningen kan leda till.

Vårt 
Branschsamarbete

Vi har ett stort nätverk och bra kontakter inom förpackningsindustrin, bland annat genom Packbridge som är ett internationellt förpacknings- och logistikkluster, ett växande nätverk för förpackningsindustrin och alla dess intressenter – kunder, leverantörer, forskare och innovatörer. Se även deras hemsida: www.packbridge.se

Vad är 
Yh-Förpackningsteknik?

En 2-årig yrkeshögskoleutbildning / 400p, med en utbildningsplan anpassad för näringslivets behov och med en oslagbar blandning av teoretiska studier och praktik på medverkande företag. Man läser på heltid på plats i Helsingborg och en godkänd genomförd utbildning ger dig en Yrkeshögskoleexamen i Förpackningsteknik. Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Våra kurser

Ett urval av de kurser som ingår i 2-årsutbildningen

Förpackningsteknologi - Fibrer 20 Yh-poäng

Ger kunskap om förpackningar konstruerade av papper, kartong wellpapp och andra fiberbaserade material.

Förpackningsteknologi - Plaster 20 Yh-poäng

Kursen ger kunskap om förpackningar konstruerade av plaster, om barriärer och om biobaserade flexibla material.

Förpackningstryck och ytbehandling 30 Yh-poäng

Man lär sig om olika tryckmetoder och olika ytbehandlingar av förpackningar och etiketter.

Företagsekonomi och marknad 15 Yh-poäng

Handlar om företagsekonomiska aspekter avseende produktionskostnader, tillverkning, upphandling samt insikt i marknadsförande åtgärder.

Miljö- och kvalitetssystem
15 Yh-poäng

Ger kunskap om miljöpåverkan, regelsystem och kvalitetssystem som används inom näringsliv, livsmedelsbransch, återvinning och retursystem.

Förpackningsdesign i digital form 20 Yh-poäng

 Innehåller bland annat typografi, bild, illustrationsarbete samt digital konstruktion och bearbetning av grafiska objekt för exponering på olika typer av förpackningar.

Övriga kurser man läser:

16

KURSER

400p

GER EN DIPLOMERAD
YRKESHÖGSKOLE-
EXAMEN

+2000

BRANSCHRELATERADE
FÖRETAG BARA I SVERIGE

+85%

JOBBUTSIKT

Om yrkeshögskolan och behörighet

Yrkeshögskolan är kvalificerade yrkesutbildningar, utformade efter arbetslivets behov. Utbildningarna är avgiftsfria och CSN-berättigade.

Mer information

Kontakta oss

Vill veta mer om YH-utbildningen, eller är du intresserad av andra företagsanpassade kurser? Fyll i formen här till under. Alternativt ring oss direkt: Tel: 070 - 929 59 77

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.