Förpackningstekniker – 400 Yh-poäng


Utbildningens mål

Utbildningen ger dig kunskapen om den förpackningstekniska processen i ett företags värdekedja. Den hela processen vid förpackningsrelaterad produktion.

Från tillverkning av materialet i en förpackning som papper, plast, glas, aluminium, dess egenskaper, formbarhet och hållbarhet samt produktion av själva förpackningen.

I utbildningen ingår också hur man trycker på den med olika tekniker, olika kvalitetsaspekter och om olika ytbehandlingar samt olika fyllningstekniker av förpackningar.

Logistik och olika miljöaspekter är också viktiga moment i utbildningen. Efter utbildningen ska du kunna produktionsanpassa förpackningsprodukter, hjälpa till och genomföra projekt för utveckling av logistik i förpackningskedjan.

Du ska också kunna delta i utvecklingsarbete inom områden som material, maskinteknik, tryckning, vidarebehandling och miljö.

 

Efter Examen

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att få arbeta i yrkesroller som Förpackningstekniker, Förpackningsutvecklare, Projektledare, Processledare, Produktionsberedare, Processtekniker Grafisk produktion, eller exempelvis Förpackningslogistiker.

Alla möjliga förpackningsrelaterade företag,som exempel producerande läkemedels-, grafisk- etikett-, livsmeds- handels- och materialproduktion är tänkbara arbetsområden.
Dina tidigare förkunskaper/erfarenheter tillsammans med utbildningens innehåll och de LIA-platser du kommer att vara på, bäddar för dina framtida yrkesutsikter.

 

Studieform och omfattning

Utbildningen bedrivs i bunden form på heltid under 2 år i Helsingborg med planerade kursstarter under mitten av september. Dessa två år innebär 80 veckor varav 24 veckor är LIA, lärande i arbete. LIA-plats har du som studerande möjlighet att söka själv. Du har då större möjlighet att praktisera inom det område i branschen som intresserar dig mest.