De kurser som är planerade att ingå:

 

Introduktion till förpackningsindustrin 10 Yh-poäng

Maskinkännedom, Styr- och reglerteknik 15 Yh-poäng

Förpackningsteknologi 20 Yh-poäng

Förpackningsteknologi – material grund 20 Yh-poäng

Förpackningsdesign i digital form 20 Yh-poäng

Förpackningslogistik och märkning 15 Yh-poäng

Förpackningsteknologi - Fibrer 20 Yh-poäng

Förpackningsteknologi - metall och glas 15 Yh-poäng

Förpackningsteknologi - plaster 20 Yh-poäng

Förpackningstryck och ytbehandling 30 Yh-poäng

LIA 1 lärande i arbete, 60 Yh-poäng

LIA 2 lärande i arbete, 60 Yh-poäng

Företagsekonomi och marknad 15 Yh-poäng

Miljö- och kvalitetssystem 15 Yh-poäng

Specialförpackningar och snabbt rörliga produkter 15 Yh-poäng

Examensprojekt 50 Yh-poäng

 

Ändringar i kursplanen kan förekomma