Att ta emot en LIA-student!

 

Som en del i en YH-utbildning på denna nivå är LIA, d.v.s. ”Lärande I Arbete” en jätteviktig del.
Under LIA:n ska den studerande under handledning på en arbetsplats tillgodogöra sig ny kunskap samt öva och utveckla sin förmåga att tillämpa sina kunskaper i en verklig arbetssituation.

Det arbetsplatsförlagda lärandet ger en fantastisk möjlighet för LIA-företaget att känna av om studenten är den resurs som just Ert företag behöver i framtiden.
En del i det långsiktiga målet med Lärande i Arbete är att förbereda de studerande för sin yrkesroll och att stödja företagen i deras framtida rekryteringsbehov.

Under LIA-perioden gör projektledare flera besök på alla värdföretag och stämmer av tillsammans med student och handledare hur LIA-perioden fungerar och om studieplanen följts, etc. Alla handledare erbjuds också fritt att gå vår speciellt framtagna handledarutbildning.

 

Våra studenter som började sin utbildningen i september 2016 börjar nu närma sig den andra obligatoriska LIA (Lärande I Arbete) perioden från vecka 07 t.o.m. vecka 18 nu under kommande våren 2018.
Nästa kull för LIA blir under hösten 2018.

Vi och våra studenter vore jättetacksamma om Ni skulle kunna tänka Er att ta emot en eller fler studenter under någon LIA-period, allt för att hjälpa oss att ge en så komplett och bra utbildning som möjligt och att de studerande får möjlighet att växa i den fortsatta rollen som förpackningstekniker.

 

Fyll i intresseanmälan här brevid som presumtivt LIA-företag, eller kontakta oss för en fortsatt förutsättningslös diskussion.
Ta chansen och lär känna någon av våra YH studenter!