Om Media Blenders AB och PPD

 

Media Blenders AB och PPD är två utbildningsföretag som sedan 90-talet utbildat inom Grafisk industri och Förpackningsproduktion.

Media Blenders såväl som PPD har under drygt 20 år arbetat med personalutbildning och kompetenshöjning, inom gymnasie- KY/Yh- och universitetsutbildningar, samt direktanpassade interna utbildningar på företag över hela Sverige.

 

Under åren har vi skapat ett stort kontaktnät med ett stort antal företag inom grafisk industri och förpackningsbranschen.

 

Vi känner att vi har mycket god insikt i vad företagen efterfrågar i kunskapsväg hos sina medarbetare. Vi har kontinuerliga kontakter med branschorganisationer, fackföreningar, som också har medverkat i ett flertal stora regionala utbildningsprojekt.

 

 Vi har också god kontakt med branschens specialister och leverantörer som är delvis involverade i utbildningen, antingen som påverkande i ledningsgruppens arbete och/eller som föreläsare med mångårig erfarenhet från sitt branschområdes specialiteter.