Nyhetsbrev från utbildningen i Förpackningsteknik

Vi söker nu platser till våra studenter för: LÄRANDE I ARBETE (LIA)

De studerande på den unika Yrkeshögskoleutbildningen

Förpackningsteknik i Helsingborg, har avslutat  sin andra termin. De studerande har teoretiskt gått igenom många kursmoment om material som plast, glas, fiber, aluminium och andra ämnen som ekonomi, underhåll, mm. De har också lärt sig en hel del om prepress och design, tryckmetoder och färgstyrning. Nu är det dags för den praktiska delen i denna eftergymnasiala utbildning.

 

LIA-företag

Som en del i en Yh-utbildning på denna nivå är LIA en jätteviktig del. Under denna period ska den studerande under handledning på en arbetsplats tillgodogöra sig ny kunskap samt öva och utveckla sin förmåga att tillämpa sina kunskaper i en verklig arbetssituation. Det arbets-platsförlagda lärandet ger en fantastisk möjlighet för LIA-företaget att känna av om studenten är den resurs som just ert företag behöver i framtiden.
En del i det långsiktiga målet med LIA är att förbereda de studerande för sin yrkesroll och att stödja företagen i deras framtida rekryteringsbehov.

Packbridge, (www.packbridge.se) är ett internationellt förpacknings- och logistikkluster som bildades 2010, som också stödjer  vår utbildning:
Idén med Packbridge är att skapa en mötesplats som naturligt kopplar samman industri med akademi, forskning med kommersiell tillämpning, och – kanske viktigast – människor med människor.

Packbridge har sitt säte i sydvästra Skåne, födelseplats för företag som Åkerlund & Rausing, Tetra Pak och PLM. Regionen tillhandahåller unika förutsättningar att nätverka i stor skala. Här finns forskningen, innovationerna och kommunikationerna samt etablerade kluster inom livsmedel och läkemedel, som tillsammans representerar 80 procent av behovet av förpackningar i samhället.

Vi vill nu ställa er en förfrågan om ni skulle kunna tänka er att ta emot en

eller fler studenter under denna LIA period, för att hjälpa oss att få en så

komplett och bra utbildning som möjligt, och ge de studerande möjlighet att växa i den fortsatta rollen som förpacknings-tekniker.

Om ni är intresserade så har vi en vidare kontakt där vi tillsammans tittar på upplägget. För att ni skall kunna bilda er en bättre uppfattning om utbildningen och innehåll kan ni gå in på vår hemsida www.forpackningsteknik.se, där utbildningen finns beskriven och där det finns en intresseanmälan för presumtiva LIA-företag under fliken LIA, eller kontakta oss direkt för en fortsatt förutsättningslös diskussion.

Ta chansen att känna på en av våra YH studenter!

Har du/ni ytterligare funderingar eller frågor kan du nå Kay Thrygg via kay@ppdinfo.se.