Om yrkeshögskolan

 

Yrkeshögskolan är kvalificerade yrkesutbildningar, utformade efter arbetslivets behov. Utbildningarna är avgiftsfria och CSN-berättigade.


Det som utmärker Yh-utbildningar är att de är utformade efter arbetslivets behov av kvalificerad eftergymnasial yrkeskompetens. Utbildningarna ligger på eftergymnasial nivå, är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN. De flesta utbildningar innehåller LIA-perioder, Lärande i arbete, som innebär att du varvar teori med praktiskt lärande under din utbildningstid.

Yh-utbildningarnas längd kan leda till en yrkeshögskoleexamen (minst ett år) eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (minst två år).

Vår utbildning i Förpackningsteknik berättigar till denna högre nivå.

Du kan också läsa mer om Yrkeshögskolan på deras egen hemsida:

https://www.yrkeshogskolan.se

 

Behörighet

För att bli behörig tillämpar vi följande grundläggande behörighet.

Behörig att antas till utbildningen är den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Urval

Om det blir fler sökande än antalet platser använder vi oss av tre urvalsverktyg:

Vi ser på andra studier, yrkeserfarenhet, samt en personlig intervju.

Så alla betyg från kurser, utbildningar eller anställningsbevis osv, som kan bidra till att stärka din ansökan är välkomna att bifogas.

 

Förpackningsteknik, en utbildning inom